Konstruktion

Konstruktionen är en av de viktigaste handlingarna då du skall bygga. Allt material har en begränsning, så även cellplast (EPS) armering och betong. Konstruktörens uppgift är att beräkna hållfastheten i materiialet i samverkan med varandra. Rätt dimension på armering, rätt cellplast och betongkvalité är saker som en konstruktör beräknar. 

Grundens största uppgift är att klara husets last (tyngd) och det är prio ett för en konstruktör, därefter skall hänsyn även tas till energi,funktion och utseende.

Efter många år i branschen så vet vi värdet av att få en konstruktion utefter dessa krieterier och våra konstruktörer ligger i framkant, då det gäller detta. Att dessutom veta att konstruktionen är  gjord av ett företag med ansvarsförsäkring, är naturligtvis tryggt för alla inblandade parter. 

Behöver ni hjälp med grund, vägg och/eller bjälklagskonstruktion, ring oss för information och pris!

Välkommen att ta kontakt med oss för mer information »

Vad är en konstruktionsritning och varför är den så viktig!

Oavsett vilken byggnad du tänker uppföra som industri, villa, fritidshus, attefall eller garage, så skall du ställa den på någon typ av grund och du vill att grunden skall hålla i många år framöver, liksom byggnaden. Betong är hårt men felbelastas den så kan den spricka eller kanske sätta sig! De flesta grunder idag har underliggande cellplast (EPS) i konstruktionen. Cellplast finns i många olika hårdhetstyper där det gäller att beräkna vilken kvalité (Hållbarhet) som behövs för just din byggnad. Överbelastas cellplast så sjunker den ihop och grunden grunden tappar sin funktion. Konstruktionsritningar behöver för att dels beräkna att rätt cellplast och armering används men även för att beskriva i detalj hur grunden skall byggas. I ritningsform beskrivs grundens konstruktiva byggkomponenter, deras dimensioner och hur de skall monteras ihop.

Nödvändiga beräkningar för snö, vind samt punkt och linjelasters påverkan tas i beaktning.

Det bästa är om kundens husföretag tar fram punkt och linjelaster, då förenklar det jobbet för våra konstruktörer. Dessa laster redovisas då på grundplanritningen, som hustillverkaren alltid tillhandahåller. Skillnaden på bygglovsritning och grundplanritning är att grunden oftast är mindre än angiven byggnadsyta, då även luftspalt och panelmått ingår i byggnadsytan. Mycket viktigt att skilja på dessa ritningar, så grunden får rätt mått.

Om inte hustillverkaren tillhandahåller husets laster så räknar våra konstruktörer fram dom med husets A- ritning, som underlag. A-ritning står för Arkitektritning.

 

För att vi ska kunna utföra en konstruktionsritning behövs följande av dig som kund:

 

° En måttsatt grundplansritning. VIKTIGT ATT DET ÄR GRUNDENS MÅTT.

° Alla laster (punkt- samt linjelaster) angivna i brottsgränstilståndet på ritningen inklusive snölaster. Ring oss om du ej har denna, då kan det räcka med A-ritningar, så beräknar vi själva.

° Måttsatt detalj på yttervägg, för då ser vi vart lasten hamnar och kan beräkna efter det.

° Om last ej tas ned centriskt på yttervägg ska det påtalas vid beställning, samt ange hur fördelningen i så fall är, i last eller procent.

° Fastighetsbeteckning

 

Utöver grundkonstruktionen kan vi även hjälpa till med följande:

° Lastnedräkning

° Uppförande av olika sektioner

° Väggkonstruktion

° Mellanbjälklagskonstruktion

 

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK